دانلود کتاب در قالب PDF ارسال نظر

پیام ها

از تمامی جوانان فرهیخته شهرستان کاشان دعوت بعمل می آید با مطالعه سند چشم انداز  کاشان 

در قسمت پیش نمایش  ما را در پروژه های اجرایی با ایده های ماندگار خود یاری نمایند.

مشاوران

....

پروژه های خط دهنده

....

دبیر خانه مجازی

آمار و شاخص ها

..

کاشان امروز

...

واژه نامه

شعار سال 1394:

دولت و ملت، همدلی و هم زبانی

تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت. برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید گردد               

آینده پژوهی :

مجموعه تلاش‌هایی است که با جستجوی منابع، الگوها و عوامل تغییر یا ثبات، به تجسم آینده‌های بالقوه و برنامه ریزی برای آنها می‌پردازد.

آمایش شهرستان :

عملیات اصلاح، بهبود و توسعه شهر را آمایش کردن شهر می نامند و چون در تغییر شکل یا به اصطلاح چهره جغرافیایی شهر تاثیر می گذارد جزئی از آمایش سرزمین محسوب می شود مانند ساختن یک کارخانه، نوسازی یک خانه درشهر، کشیدن یک خیابان و امثال آنها. آمایش شهری، قبل از این که به عمل بپردازد، نوعی تفکر است که آن را «سیاست آمایش شهری» می خوانند .

مؤسسات دانش‌بنيان :

شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش‌افزوده فراوان تشكيل مي‌شود.

حقوق شهروندی :

آمیخته‌ای از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد.                                                          

سبک زندگی :

شیوه زندگی خاص یک فرد، گروه، یا جامعه است. سبک‌های زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را در برمی‌گیرد.

چشم انداز کاشان (کشوری و استانی) (برنامه ششم توسعه) :

چشم انداز کاشان توصیف روشن و فشرده ای است از سیمایی که کاشان در آینده و پس از به فعلیت درآمدن کلیه توان های بالقوه اش پیدا می کند. این  چشم انداز  با تاکید بر مجموعه ای از ارزش ها به بیان وضعیت ایده آلی می پردازد که کاشان،  امید دارد در سال 1404 به آن نائل آید. چشم انداز کاشان بر مبنای اصولی تدوین شده است که با شناخت آنها تصاویر بلند مدت آینده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاشان به عنوان آرمان اصلی اداره کاشان، اساس سیاست گذاری شهر و منطقه را شکل خواهد داد. از اصول حاکم بر تدوین سند چشم انداز می توان به موارد ذیل اشاره کرد :تلفیق تفکر و برنامه ریزی استراتژیک، تلاش آگاهانه، مشارکت و اقدام عملی شهروندان، ایجاد چرخه حیات رونق اقتصادی، نگرش نو به برنامه ریزی و توسعه منطقه ای، رقابت کاشان با سایر مناطق، ارتقای نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری، توازن بین بخش ها، اصلاح ساختار ها و سیاست ها، دانایی محوری و ... .

نهاد و سازمان :

نهاد“ گاهى بر کلمه ”سازمان“ نيز اطلاق مى‌شود اما ”نهاد“ داراى ويژگى‌هاى است که در سازمان‌ها و مؤسسات کمتر وجود دارد. در نهادهاى اجتماعي، مانند: نهاد خانواده، خويشاوندى و ازدواج و الگوهاى رفتارى آداب و رسوم فرهنگى و... نه شکل مادى و سازمانى وجود دارد، نه بنا و ساختمانى را به‌‌خود اختصاص داده‌اند و نه در آنها سلسله مراتب رسمى وجود دارد. در حالى که در سازمان، هيئت مديره، بنا، جايگاه، سلسله مراتب، تقسيم‌بندى وظايف، ارتباطات، هماهنگى و... وجود دارد که براى رسيدن به هدف معيني، به‌طور قانونى گرد هم آمده‌اند. به عبارت ديگر، سازمان برخلاف ”نهاد“، داراى محل خاص است و حال آنکه نهاد در سراسر جامعه معينى پراکنده است. نهادها قديمى هستند در حالى‌که برخى از سازمان‌ها جديد مى‌باشند. نهادها“، اغلب بدون طرح و نقشه قبلي، غيرعمومي، به‌تدريج و به‌مرور زمان شکل گرفته‌اند و از ساده به پيچيده تکامل پيدا کرده، جوابگوى نيازهاى اجتماعى مستمر و دائمى مى‌باشند. در صورتى‌که سازمان، با طرح و نقشه قبلي، عمومى و در زمان معين به‌وجود آمده و به شيوه رسمى سازمان يافته است.

مدیریت استراتژیک :

مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین می کند.

راهبرد (استراتژیک) :

ریشه واژه «استراتژی» واژه یونانی استراتژیا (Strategia)  به معنای فرماندهی و رهبری است. اکنون معنای ساده استراتژی عبارت است از یک طرح عملیاتی به منظور هماهنگی و سازماندهی اقدامات برای دستیابی به هدف. راهبرد عالی‌ترین سطح از میان سطوح ۴ گانه مدیریت است. که این ۴ سطح عبارتند از: ۱. سطح راهبردی ۲. سطح عملیاتی ۳. سطح تاکتیکی ۴. سطح تکنیکی. استراتژی به آوردن نیرو به صحنه اطلاق می‌شود و به بیان دیگر طرح درازمدتی است که برای نیل به یک هدف مشخص طراحی و تبیین می‌گردد.

چشم انداز صنایع :

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 1404

1 - دارای جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه 2 - دارای اقتصاد متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی 3 - رقاب پذیر و منطبق با استانداردهای بین المللی 4 - توسعه یافته براساس فن آوری های پیشرفته 5- متنوع در تولیدات صادراتی 6 - دارای توازن تجاری در صادرات غیرنفتی و واردات